Utandawazi

Unakoita nyumbani

Baadhi ya watu wanahisi wameunganishwa zaidi na mazingira yao ya karibu. Kwa wengine, miunganisho imepanuka zaidi.

Tulifanya utafiti miongoni mwa watu wenye umri wa miaka 15-24 na 40+ katika nchi 21 ili kuchunguza jinsi utoto unavyobadilika.

Soma zaidi kuhusu utafiti
Ni lipi kati ya yafuatayo linafafanua unakojihisi kuwa sehemu yake vyema zaidi?

Ninajihisi zaidi kama sehemu ya:

Jibu swali lililo hapa juu ili kujifunza zadi kuhusu hali inayobadilika ya utoto.

Rudi kwenye swali
% ya vijana wanaosema kuwa wanajihusisha zaidi na
Ulimwengu
39%

39% kati ya vijana wanasema wanajihusisha na ulimwengu zaidi.

% ya vijana wanaosema kuwa wanajihusisha zaidi na

Tuligundua kwamba kwa wastani, takribani idadi sawa ya vijana wanasema kuwa huwa wanahisi starehe zaidi katika ulimwengu (39%) au katika nchi yao (39%).

(26%) wachache zaidi wanasema kwamba wana uhusiano mkubwa zaidi na jiji au eneo lao.

Lakini mitazamo ni tofauti katika nchi mbalimbali…

% ya vijana walio nchini Ujerumani ambao wanasema kwamba wanajihusisha zaidi na
Nchi yao
12%
Ulimwengu
67%

Ndani ya Ujerumani, 67% kati ya vijana wanasema wanajihusisha zaidi na ulimwengu, huku 12% tu wakisema kuwa wanahisi wameunganishwa zaidi na nchi yao.

Ndani ya Bangladeshi,mafungu hayo ni kinyume kabisa! Ni 3% kati ya vijana wanaojihusisha zaidi na ulimwengu— dhidi ya 65% wanaosema kuwa wanahisi wameunganishwa zaidi na nchi yao.

Kuwa raia wa ulimwengu? kunamaanisha nini?

Shiriki hadithi hii

Jifunze zaidi kuhusu kipengele hiki cha jinsi utoto unavyobadilika

UtandawaziRaia wa Ulimwengu