UNICEF | for every childUNICEF | for every child

பாகுபாடு

சமத்துவமான பார்வை

கடந்த பல தசாப்தங்களாக, பல நாடுகள் அனைவருக்கும் சம உரிமைகள் என்பதை இலக்காகக் கொண்டு சட்டங்களை இயற்றியுள்ளன. தலைமுறைகள் முழுவதும் கண்ணோட்டங்கள் எப்படி உருவாகியுள்ளன?

சராசரியாக, எந்தத் தலைமுறையினர் பெண்கள், இன மற்றும் இனத்தொடர்பான சிறுபான்மையினர் மற்றும் மதம் சார்ந்த சிறுபான்மையினரை சமமாக நடத்துவதுபற்றி அதிக அக்கறை காட்டுகிறார்கள்?

குழந்தைப் பருவத்தின் மாறும் தன்மைபற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள மேலுள்ள கேள்விக்குப் பதிலளிக்கவும்

கேள்விக்குத் திரும்பவும்
சராசரியாக, இந்தக் குழுக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் சமமான நடத்தையை ஆதரிக்கும் இளைஞர்கள் மற்றும் வயதானவர்களில் உறுதியான, ஒரே அளவிலான பெரும்பான்மையானவர்கள் இருப்பதை நாங்கள் காண்கிறோம்.
வளமான நாடுகளில், விஷயங்கள் வித்தியாசமாக உள்ளன. அங்கு, வயதானவர்களைவிட இளைஞர்கள் சமமான நடத்தை மற்றும் பாகுபாடுபற்றி அதிக அக்கறையை வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.
இது இனம் மற்றும் இனத்தொடர்பான சிறுபான்மையினருக்கு, உண்மை
மதம் சார்ந்த சிறுபான்மையினர்,
பெண்கள்,
மற்றும் LGBTQ+ நபர்கள்.

இளைஞர்கள் அவர்களின் வாழ்நாளில் பாகுபாட்டிற்கு எதிரான போராட்டத்தில் என்ன முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும்?

இந்தக் கதையைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும்

குழந்தைப்பருவம் எப்படி மாறுகிறது என்ற இந்த அம்சத்தைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளவும்.

பாகுபாடுசிலருக்கு சமத்துவம்