UNICEF | for every childUNICEF | for every child

உலகமயமாக்கல்

உலகளாவிய குடிமக்கள்

உலகின் குடிமகனாக யார் அதிகம் அடையாளம் காட்டுகிறார்கள்?

UNICEF + Gallup 55 நாடுகளில் உள்ள இளைஞர்கள் + முதியவர்கள் இன்று உலகை எப்படி அனுபவிக்கிறார்கள் என்று கேட்டனர்.

ஆய்வுபற்றி மேலும் படிக்கவும்

இளைஞர்களில் குறிப்பிடத் தக்க அளவிலானவர்கள் அவர்கள் உலகத்துடன் மிகவும் இணைந்திருப்பதாக உணர்வதாகக் கூறுகிறார்கள்

இது ஒரு பகுதியாக, இணையத்தின் வெடிப்பின் பிரதிபலிப்பாகும் - இது உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களை இணைக்க உதவுகிறது.

இணையம் இல்லாத உலகத்தை அறியாத இளைஞர்கள்-அவர்களின் பெரியவர்களைவிட அதிக பொது நோக்கமுடையவர்களா இருக்கிறார்களா என்று நாங்கள் பார்த்தோம்.

இளைஞர்களுடன் ஒப்பிடுகையில், உலகின் குடிமக்களாக அடையாளம் காணுபவர்களில் வயதானவர்களின் பங்கு என்ன?

குழந்தைப் பருவத்தின் மாறும் தன்மைபற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள மேலுள்ள கேள்விக்குப் பதிலளிக்கவும்

கேள்விக்குத் திரும்பவும்
% பேர் உலகத்துடன் மிகவும் இணைந்திருப்பதாக உணர்கிறார்கள்
27%
14%
15-24 வயதுடையவர்கள்65+ வயதுடையவர்கள்
சராசரியாக, வயதானவர்களில் 14% பேர் மட்டுமே உலகத்துடன் மிகவும் இணைந்திருப்பதாகக் கூறுகிறார்கள் - இது இளைஞர்களின் பங்கில் பாதி.
அனைத்து 55 நாடுகளிலும் பார்க்கும்போது, இளையவர் ஒருவர், சராசரியாக, அவர்/ அவளை உலகளாவிய குடிமகனாக அடையாளம் காண்பதற்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.
இந்தக் கண்டுபிடிப்பு குறிப்பிடத்தக்கது: மக்கள் அவர்களைப் பற்றி எப்படி நினைக்கிறார்கள் மற்றும் எந்தச் சமூகத்துடன் அவர்கள் அதிகம் இணைந்திருக்கிறார்கள் என்பதில் ஆழமான மாற்றத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

வயதானவர்களைப் போலல்லாமல், இன்றைய 15 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் உலகமயமாக்கல் மற்றும் டிஜிட்டல் இணைப்பு ஆகியவற்றால் வடிவமைக்கப்பட்ட உலகத்தை மட்டுமே அறிந்திருக்கிறார்கள். உலகில் பெரிய அளவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அடையாளத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம்.

வயதைத் தவிர, வேறு என்ன காரணிகள் ஒருவரை உலகளாவிய குடிமகனாக அடையாளம் காட்ட அதிக வாய்ப்புள்ளது?

குழந்தைப் பருவத்தின் மாறும் தன்மைபற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள மேலுள்ள கேள்விக்குப் பதிலளிக்கவும்

கேள்விக்குத் திரும்பவும்

இவை நான்கும்—நகரத்தில் வாழ்வது, இடைநிலை கல்விக்கு மேல் படிப்பது, இணைய அணுகல், மற்றும் டிஜிட்டல் தகவல் ஆதாரங்களை நம்பியிருப்பது உலகளாவிய குடியுரிமை உணர்வுகளை விளக்க உதவுகிறது

உலகம் அதிக அளவில் இணைக்கப்படுவதால், ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் உலகளாவிய குடியுரிமை மனநிலை தொடர்ந்து உயருமா?

இந்தக் கதையைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும்

குழந்தைப்பருவம் எப்படி மாறுகிறது என்ற இந்த அம்சத்தைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளவும்.

உலகமயமாக்கல்நீங்கள் எங்கு முகப்பை அழைப்பீர்கள்
புதியது