UNICEF | for every childUNICEF | for every child

காலநிலை மாற்றம்

மற்றொரு காலநிலை நெருக்கடி

காலநிலை மாற்றம் மனிதகுலத்திற்கு இணையற்ற சோதனையை முன்வைக்கிறது. இளம் தலைமுறையினர் மீது சுமை விகிதாசார முறை இல்லாமல் விழும். இளைஞர்கள் சவாலைப் எப்படி நன்றாகப் புரிந்துகொள்ககிறார்கள்?

குழந்தைப்பருவம் எப்படி மாறுகிறது என்பதை ஆய்வு செய்வதற்காக நாங்கள் 21 நாடுகள் முழுவதும் 15–24 மற்றும் 40+ வயதுடையவர்கள் மத்தியில் ஆய்வு நடத்தினோம்.

ஆய்வுபற்றி மேலும் படிக்கவும்
நாங்கள் முதலில் இளைஞர்களிடம் காலநிலை மாற்றம்பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா என்று கேட்டோம். எத்தனை பேர் ஆம் என்று பதிலளித்தீர்பார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?

குழந்தைப் பருவத்தின் மாறும் தன்மைபற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள மேலுள்ள கேள்விக்குப் பதிலளிக்கவும்

கேள்விக்குத் திரும்பவும்

சராசரியாக, 80% இளைஞர்கள் மட்டுமே காலநிலை மாற்றம்பற்றிக் கேள்விப்பட்டதாகக் கூறுகிறார்கள்.

நாங்கள் பின்னர் காலநிலை மாற்றம்பற்றிக் கேள்விப்பட்டுள்ள இளைஞர்களிடம் இரண்டு விருப்பத்தேர்வுகளுக்கு இடையில் சரியான வரையறையை அடையாளம் காணும்படி கேட்டோம்.

சராசரியாக, பங்கு என்றால் என்ன, நீங்கள் யோசித்தது சரியா?

குழந்தைப் பருவத்தின் மாறும் தன்மைபற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள மேலுள்ள கேள்விக்குப் பதிலளிக்கவும்

கேள்விக்குத் திரும்பவும்

சராசரியாக, 56% பேர் மட்டுமே காலநிலை மாற்றத்தின் சரியான வரையறையைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்: மனித நடவடிக்கைகளின் விளைவாகச் சராசரி உலக வெப்பநிலையில் அதிகரிப்பு மற்றும் அதிக தீவிர வானிலை நிகழ்வுகள்.

ரீமைன்டர் திங்க் காலநிலை மாற்றம் என்பது வெப்பநிலையில் பருவகால மாற்றங்களைக் குறிக்கிறது

காலநிலை மாற்றம்பற்றி % இளைஞர்கள் அறிந்துள்ளார்கள்
குறைவான/குறைந்த-நடுத்தர வருமானமுள்ள நாடுகள்
23%
உயர்ந்த-நடுத்தர வருமானமுள்ள நாடுகள்
56%
உயர்ந்த-வருமானமுள்ள நாடுகள்
77%

உலகளாவிய இளைஞர்களிடையே காலநிலை மாற்றம்பற்றிய விழிப்புணர்வு முழுமையாக இல்லை என்பது தெளிவாகிறது.

இது குறிப்பாக ஏழை நாடுகளில் உண்மை.

சராசரியாக, உயர் வருமானமுள்ள நாடுகளில் இளைஞர்களில் 77% பேர் காலநிலை மாற்றத்தைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டதாகவும், அதைச் சரியாக வரையறுக்க முடியும் என்றும் கூறுகிறார்கள்.

குறைவான மற்றும் குறைந்த-நடுத்தர வருமானமுள்ள நாடுகளில் சராசரியாகப் பங்கு 23% மட்டுமே.

காலநிலை மாற்றத்தைப் பற்றிப் புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது இளைஞர்களுக்கு மட்டும் ஏற்படும் தனித்துவமான பிரச்சனை அல்ல.

பெரும்பாலான 15-24 வயதுடையவர்கள் காலநிலை மாற்றத்தைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டு அதுகுறித்து வரையறுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள்பெரும்பாலான 40 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் காலநிலை மாற்றத்தைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டு அதுகுறித்து வரையறுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள்

சராசரயாக, வயதானவர்கள் இந்தக் கேள்விகளுக்குச் சிறப்பாகப் பதிலளிக்கவில்லை.

காலநிலை நெருக்கடியைப் புரிந்து கொள்ளத் தவறுதல் என்பது அதற்குச் சரியான எதிர்ச்செயலை செய்ய இயலாமல் இருப்பதாகும். இது பயனுள்ள உலகளாவிய நடவடிக்கைக்கு பெரிய தடையாகும்.

உலகம் முழுவதும் காலநிலை மாற்றம்குறித்து விழிப்புணர்வை மேம்படுத்த என்ன செய்யலாம்?

இந்தக் கதையைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும்

குழந்தைப்பருவம் எப்படி மாறுகிறது என்ற இந்த அம்சத்தைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளவும்.

காலநிலை மாற்றம்காலநிலை நடவடிக்கை