UNICEF | for every childUNICEF | for every child

தகவல்

ஆதாரங்களுக்குச் செல்லவும்

தகவல் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளது. உங்களுடையதை எங்கே காணலாம்?

UNICEF + Gallup 55 நாடுகளில் உள்ள இளைஞர்கள் + முதியவர்கள் இன்று உலகை எப்படி அனுபவிக்கிறார்கள் என்று கேட்டனர்.

ஆய்வுபற்றி மேலும் படிக்கவும்
செய்திகள் மற்றும் தகவலுக்கான உங்கள் ஆதாரங்களுக்குச் செல்லவும் என்றால் என்ன?

நான் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவது:

குழந்தைப் பருவத்தின் மாறும் தன்மைபற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள மேலுள்ள கேள்விக்குப் பதிலளிக்கவும்

கேள்விக்குத் திரும்பவும்
தகவல்களைப் பெற வெவ்வேறு ஆதாரங்களை % பேர் பயன்படுத்துகிறார்கள்
66%
19%
டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள்பாரம்பரிய ஆதாரங்கள்
டிஜிட்டல் மற்றும் பாரம்பரிய தகவல் ஆதாரங்களை நம்பியிருப்பதில் இளம் தலைமுறையினருக்கும் முதியவர்களுக்கும் இடையே மிகப்பெரிய வேறுபாடு உள்ளது.
% தகவல்களைப் பெற சமூக ஊடக தளங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்
சமூக ஊடகங்களைத் தலைமுறை தலைமுறையாகப் பயன்படுத்துவதில் குறிப்பாக இடைவெளி அதிகம்.
தகவல் ஆதாரங்களுக்கு வரும்போது தலைமுறை வேறுபாடுகள் எங்கே அதிகம்?

குழந்தைப் பருவத்தின் மாறும் தன்மைபற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள மேலுள்ள கேள்விக்குப் பதிலளிக்கவும்

கேள்விக்குத் திரும்பவும்
மேல்-நடுத்தர வருமானமுள்ள நாடுகளில் கூர்மையான பிரிவு உள்ளது - 65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களைவிட 15-24 வயதுடையவர்கள் தகவல்களைப் பெறுவதற்கு சமூக ஊடக தளங்களைச் சார்ந்திருப்பது ஏழு மடங்கு அதிகம்.
பரவலான டிஜிட்டல் அணுகல் இருக்கும் ஆனால் பாரம்பரிய செய்தி ஆதாரங்களுக்கான பலவீனமான இணைய இருப்பு உள்ள நாடுகளில், சமூக ஊடகங்கள் இளைஞர்களுக்கு வெற்றிடத்தை நிரப்புகின்றன.
பின்வரும் செய்தி ஆதாரங்களை முதன்மையாக நம்பியிருக்கும் % இளைஞர்கள்:
குறைவான வருமானமுள்ள நாடுகள்
17%
குறைந்த நடுத்தர வருமானமுள்ள நாடுகள்
45%
உயர்-நடுத்தர வருமானமுள்ள நாடுகள்
75%
உயர்வான வருமானமுள்ள நாடுகள்
49%
குறைவான வருமானமுள்ள நாடுகளில் நிலைமை மிகவும் வித்தியாசமானது, அங்குப் பலருக்கு இணைய அணுகலே இல்லை. இந்த நாடுகளில் உள்ள சுமார் 21% இளைஞர்கள் அவர்களிடம் செல்லக்கூடிய தகவல் ஆதாரம் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள்.

சமூக ஊடகத் தளங்களைச் சார்ந்திருப்பது இளைஞர்களின் அனுபவங்களையும் மனப்பான்மையையும் எவ்வாறு வடிவமைக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?

இந்தக் கதையைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும்

குழந்தைப்பருவம் எப்படி மாறுகிறது என்ற இந்த அம்சத்தைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளவும்.

தகவல்கள்ஸ்க்ரோலிங் நம்புவதா?
புதியது