UNICEF | for every childUNICEF | for every child

தகவல்

ஆதாரங்களுக்குச் செல்லவும்

தகவல் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளது. உங்களுடையதை எங்கே கண்டுபிடிப்பது?

குழந்தைப்பருவம் எப்படி மாறுகிறது என்பதை ஆய்வு செய்வதற்காக நாங்கள் 21 நாடுகள் முழுவதும் 15–24 மற்றும் 40+ வயதுடையவர்கள் மத்தியில் ஆய்வு நடத்தினோம்.

ஆய்வுபற்றி மேலும் படிக்கவும்
செய்திகள் மற்றும் தகவலுக்கு உங்கள் ஆதகாரங்களுக்குச் செல்லவும் என்ன?

நான் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவது:

குழந்தைப் பருவத்தின் மாறும் தன்மைபற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள மேலுள்ள கேள்விக்குப் பதிலளிக்கவும்

கேள்விக்குத் திரும்பவும்
% டிஜிட்டல் ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்துபவர்கள்
15-24 வயதுடையவர்கள்
69%

சராசரியாக, 15-24 வயதுடையவர்கள் இல் 69% டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள்… ஐப் பயன்படுத்துகிறார்கள்

40+ வயதுடையவர்கள் இல் 32% உடன் ஒப்பிடும்போது...

தகவல்களைப் பெற வெவ்வேறு ஆதாரங்களை % பேர் பயன்படுத்துகிறார்கள்
69%
25%
டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள்பாரம்பரிய ஆதாரங்கள்

டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் மற்றும் பாரம்பரிய ஆதாரங்கள்ஐப் பயன்படுத்துவதில் இளைஞர்கள் மற்றும் வயதான தலைமுறையினர்கள் இடையே மிகப்பெரிய வேறுபாடு உள்ளது.

பெரும்பாலான 15-24 வயதுடையவர்கள் டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள்பெரும்பாலான 40+ வயதுடையவர்கள் டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள்

நாங்கள் ஆய்வு நடத்திய அனைத்து பகுதிகளின் நாடுகளிலும் வருமான நிலைகளிலும் இது உண்மை தான்.

அமைவு எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும், பிரான்ஸ்… போன்ற சில நாடுகளில் தலைமுறை இடைவெளி மிகவும் அகலமாக உள்ளது

ஜெர்மனி…

…மற்றும் பிரேசில்.

ஜிம்பாப்வே… போன்ற நாடுகளில் இடைவெளி மிகவும் குறுகலானது

கேமரூன்…

…மற்றும் இந்தியா.

டிஜிட்டல் தகவல் ஆதாரங்களை இளைஞர்கள் நம்புவது அவர்களின் அனுபவங்களையும் அணுகுமுறைகளையும் எப்படி வடிவமைக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?

இந்தக் கதையைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும்

குழந்தைப்பருவம் எப்படி மாறுகிறது என்ற இந்த அம்சத்தைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளவும்.

தகவல்கள்ஸ்க்ரோலிங் நம்புவதா?